Informatie

Visie

Onze apotheek verstrekt niet alleen medicijnen, we vinden het ook heel belangrijk u goed te adviseren over gezondheid en geneesmiddelgebruik. We geven onze klanten onafhankelijk advies en geven voorlichting en begeleiden uw medicijngebruik. Ook besteden wij veel aandacht aan het voorkomen en signaleren van bijwerkingen.

De apotheek is daarmee een centrale schakel in de gezondheidszorg, die direct invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de klanten. Belangrijk is daarom ook het onderhouden van contacten met voorschrijvers, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en toeleveranciers.

We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van dienstverlening.

Prijslijst voor diensten van Apotheek Lunetten.

Onderstaand treft u de prijslijst voor 2021. Deze prijslijst geldt indien u in 2021 niet verzekerd bent bij een zorgverzekeraar of indien de apotheek geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar. Als u vragen hebt over de apotheektarieven die voor u gelden, informeer dan bij een van de medewerkers.

> Bekijk de prijslijst van 2021
> Klik hier voor onze algemene Betalingsvoorwaarden

Bij het niet betalen van openstaande rekeningen geeft Apotheek Lunetten de rekening uit handen aan een incassobureau.

HKZ-certificering

Apotheek Lunetten is HKZ-gecertificeerd via Dekra.
> Klik hier voor het certificaat

Medicatiebewaking

Als we een recept ontvangen, dan geven we het geneesmiddel niet zomaar mee. Eerst controleren we of u het geneesmiddel zonder problemen kunt gebruiken. Daarna zullen we bijna altijd toelichten hoe u het geneesmiddel moet gebruiken. Dit kan soms even duren, maar u bent er wel zeker van dat u het medicijn veilig kunt gebruiken.

Controle van recepten is noodzakelijk, omdat het wel eens voorkomt dat de arts een medicijn voorschrijft, dat niet samengaat met medicijnen die u al gebruikt. Sommige geneesmiddelen versterken of verzwakken bijvoorbeeld elkaars werking. Op zo’n moment nemen we contact op met uw huisarts om te overleggen. We kijken niet alleen naar uw geneesmiddelgebruik, maar houden ook rekening met allergieën, eventuele zwangerschap of kinderwens. Geef dit daarom door aan uw apotheek.

Wij adviseren u ook vrij verkrijgbare geneesmiddelen in de apotheek te laten registreren, als u chronisch geneesmiddelen gebruikt of zwanger bent. Want ook deze middelen kunt u dan niet altijd veilig gebruiken.

Proeftijd voor geneesmiddelen

Als u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt voorgeschreven, mogen wij u slechts een voorraad voor 15 dagen meegeven. Dit is een bezuinigingsmaatregel van de overheid om te voorkomen dat er onnodig medicijnen in de afvalcontainer terechtkomen. Bijvoorbeeld als het geneesmiddel bij u niet goed werkt of vervelende bijwerkingen geeft. Als de arts voor een langere periode geneesmiddelen voorschrijft, dan krijgt u voor de resterende hoeveelheid een herhaalrecept van ons mee.

Uw geneesmiddelen in een andere verpakking

Het kan zijn dat u geneesmiddelen krijgt, die er anders uitzien dan u gewend bent. Dit is wel hetzelfde middel, maar het is goedkoper. Door deze zogenaamde generieke geneesmiddelen uit te geven, helpt onze apotheek met het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. In plaats van een relatief duur merkpreparaat krijgt u van ons een goedkoper alternatief. Dit middel moet aan dezelfde eisen voldoen als het oorspronkelijke merkproduct en is dus net zo werkzaam en veilig. Ziet uw geneesmiddel er anders uit dan u gewend bent en heeft u daar vragen over? Stel deze dan gerust aan één van onze medewerkers.

Uw privacy

De balie van de apotheken bestaat als het ware uit afzonderlijke eilandjes. Hiervoor is gekozen in verband met privacyoverwegingen. Hierdoor is het mogelijk met iemand een gesprek te voeren zonder dat een ander mee kan luisteren. Daarnaast heeft iedere apotheek een aparte spreekkamer voor het voeren van een rustig gesprek.

In de apotheek registreren we verschillende gegevens van u, zoals naam, telefoonnummer, medicijngebruik en eventuele allergieën. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of u een geneesmiddel veilig kunt gebruiken en om u te kunnen bereiken, bijvoorbeeld als we u iets belangrijks vergeten zijn te vermelden.

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. We zijn gebonden aan ons beroepsgeheim en aan het privacyreglement van onze beroepsorganisatie. U kunt erop rekenen dat uw gegevens alleen in te zien zijn door de apothekers, de assistenten, uw arts en uzelf.

Verwerking persoonsgegevens  

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. U vindt de actuele privacyverklaring op onze website
www.lunetten.utrechtseapotheken.nl. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 
Ook kan het noodzakelijk zijn dat voor de door u gevraagde diensten gegevens worden gedeeld met derden, zoals een leverancier. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt.  

Zorgverzekering

Voor veel mensen declareren wij rechtstreeks bij hun verzekering. Gaat u naar een andere verzekeraar of krijgt u een nieuw polisnummer? Wanneer uw verzekeringsgegevens wijzigen, is dat voor de apotheek ook belangrijk om te weten. Wij kunnen dan de aan u verstrekte medicijnen op de juiste wijze declareren.

Overleg met artsen

Wist u dat de artsen en apothekers nauw samenwerken? Regelmatig komen de artsen en apothekers bijeen om de nieuwste inzichten in medicijnen te bespreken. Soms is er iets bijzonders met een recept. Een vreemde dosering bijvoorbeeld of een medicijn waarbij extra controle nodig is. Dan overleggen we zo nodig met uw arts.

Als uw arts of iemand anders bij wie u in behandeling bent ons om medicatiegegevens vraagt, dan zijn wij verplicht -in het kader van de wettelijke richtlijnen- belangrijke informatie door te geven. U kunt ervan verzekerd zijn dat er uiterst zorgvuldig met uw privacy wordt omgegaan.

Regelmatig hebben we met een groep huisartsen ‘‘farmaco-therapie-overleg’‘. We zoeken dan antwoorden op vragen als: Welke middelen werken heel goed én zijn redelijk geprijsd? Wat vinden we van dat nieuwe geneesmiddel? Aan dit overleg kunnen wij, met onze farmaceutische kennis, een goede bijdrage leveren.

Overgevoelig voor bepaalde stoffen? Meld het ons!

Als u ergens allergisch voor bent, is het verstandig dat bij de apotheek te melden. Wij voeren dat dan in onze computer in, zodat wij u kunnen waarschuwen als uw allergie problemen oplevert in combinatie met de geneesmiddelen die u gaat gebruiken.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding of heeft u een kinderwens? Meld het ons!

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, kan het nuttig zijn ons dat te melden. Hetzelfde geldt voor een eventuele kinderwens bij zowel mannen als vrouwen. Sommige geneesmiddelen mogen dan niet (samen) gebruikt worden. We geven u graag advies.

Oude geneesmiddelen

U kunt uw oude / overbodige medicijnen inleveren bij de apotheek.
Medicijnen zijn namelijk bijzonder afval; klein chemisch afval. Als u het bij ons inlevert zorgen wij voor de juiste verwerking van dit afval. Zo voorkomen we dat het in het normale afval of via het riool schade veroorzaakt aan het milieu / de natuur.

Om de hoeveelheid te beperken is het belangrijk onderstaande spelregels te volgen:

Medicijnen uitsluitend inleveren in een doorzichtige plastic tas (verkrijgbaar in de apotheek) en zonder kartonnen omverpakking onder de volgende omstandigheden:

 • Tabletten en capsules uitsluitend in strip of los
 • Oog/oordruppels, vloeibare medicatie, creme of zalf uitsluitend los als flesje of tube.
 • Naalden in een afgesloten Naaldencontainer (verkrijgbaar in apotheek)

NIET IN APOTHEEK INLEVEREN: 

 • Kwikthermometer
 • Batterijen (chemokar)
 • Digitale thermometer (afvalstation Lunetten)
 • Olieachtige stoffen
 • Cosmetica
 • Homeopatische geneesmiddelen (huisvuil)
 • Lege doosjes (huisvuil of oud papier)
 • Lege flessen (glasbak)

Vragen

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken? En hoe lang? Gaat het wel samen met de andere geneesmiddelen die ik gebruik? Hoe werkt het eigenlijk? Waar zijn die gele tabletten ook al weer precies voor? Aarzel niet, vraag het ons.

U kunt ook met ons bellen, nog eens langs komen met uw vragen of een afspraak maken voor een medicijnconsult. Heeft u direct een vraag of een opmerking? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 

Informatie

Natuurlijk zijn wij er niet alleen voor uw geneesmiddelen en hulpmiddelen. U kunt bij ons ook terecht voor allerlei informatie op gezondheidsgebied.

Medicijnconsult

Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid uw vragen te stellen in een meer private omgeving. U kunt aan de balie om een gesprek onder vier ogen verzoeken met één van de apothekers of apothekersassistentes. Desgewenst kunt u hiervoor ook een afspraak maken, telefonisch of via deze website. Wij hebben hiervoor geen vaste tijden gereserveerd.

Medicijnpaspoort en actueel medicatieoverzicht

Altijd een actueel medicijnoverzicht met uw medicijnpaspoort

Gebruikt u dagelijks medicijnen? Dan is een medicijnpaspoort onmisbaar. Een medicijnpaspoort bevat een overzicht van alle medicijnen die u dagelijks, al dan niet op recept, inneemt en de dosering daarvan. Daarnaast staan er belangrijke gegevens in over uzelf. Bijvoorbeeld of u ergens allergisch of overgevoelig voor bent. Dankzij uw medicijnpaspoort kunt u zowel in Nederland als in het buitenland snel, goed en veilig geholpen worden.

Het medicijnpaspoort wordt gratis uitgegeven door uw apotheek. Wij nemen graag de tijd om het overzicht met u door te nemen op volledigheid, bijwerkingen en hoe u het gebruikt.

Waarom is een actueel medicijnoverzicht in uw medicijnpaspoort zo belangrijk?

Het is van belang dat het medicijnoverzicht in uw medicijnpaspoort zo actueel mogelijk is. Vooral als er iets verandert in uw zorgsituatie en u met nieuwe artsen te maken krijgt. Die moeten precies weten welke medicijnen u gebruikt en wat er eventueel in veranderd is. Zo kunnen ze u de beste zorg bieden. Neem dus altijd een actueel medicijnpaspoort mee, zeker als u naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling gaat voor opname of voor een bezoek aan een specialist.

Digitaal medicatieoverzicht via Zorgdoc

Uw apotheek bied de mogelijkheid om een digitaal medicatieoverzicht via de link  zorgdoc.nl/apotheek/lunetten op te vragen. U kunt hiervoor een account aanmaken en via DigiD uw overzicht opvragen. Voorwaarde is wel dat u toestemming heeft gegeven voor gevensuitwisseling met andere zorgverleners.

Geef veranderingen in uw medicijngebruik door aan uw apotheek

Er kunnen altijd veranderingen plaatsvinden in uw medicijngebruik. De huisarts verandert bijvoorbeeld de dosering van een middel dat u al langer gebruikt of vertelt u dat u met dat medicijn mag stoppen. Of u krijgt van het ziekenhuis medicijnen mee naar huis. Lang niet altijd wordt uw apotheek daarover automatisch geïnformeerd. U heeft zelf het beste zicht op uw medicijngebruik. Geef daarom veranderingen door aan uw apotheek, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat uw medicijnpaspoort actueel blijft.

Medicatierollen

Uit ervaring blijkt dat mensen die meerdere geneesmiddelen moeten gebruiken het lastig vinden om hun geneesmiddelen op de juiste manier in te nemen. Misschien herkent u dit probleem. Apotheek Lunetten biedt u de service die uw medicijngebruik kan verbeteren en makkelijker kan maken. Bij deze service wordt uw medicatie per innametijdstip in aparte zakjes verpakt. Deze service is met name bedoeld voor cliënten die 5 of meer geneesmiddelen langdurig gebruiken.

De medicatierol service biedt u de volgende voordelen:

 • uw geneesmiddelen zijn verpakt per tijdstip dat u deze in moet nemen
 • u zit nooit zonder geneesmiddelen, want de levering is wekelijks
 • bij elke levering zit een inname-schema waarop u kunt aangeven dat u uw medicijnen heeft ingenomen (ook handig voor de mantelzorger).
 • de apotheek regelt rechtstreeks de herhaalrecepten bij de huisarts.
 • uw arts heeft bij elke herhaling een duidelijk overzicht van hetgeen u chronisch gebruikt
 • uw medicijnen worden wekelijks op maandag geleverd of kunnen worden afgehaald in de 24-uurs kluisjes
 • de meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de farmarol
 • wijzigingen in uw medicatie worden aangepast op aangeven van de huisarts of de specialist, middels een recept dat u aan ons doorgeeft
 • voor een vakantie kan een extra lange medicatierol worden aangevraagd en een medicijnpaspoort wordt in dit geval standaard meegeleverd

​Heeft u interesse in de medicatierol? Neem dan telefonisch contact met ons op (030 289 31 69), mail apotheek.lunetten@ezorg.nl of kom langs aan de balie in de apotheek. De assistentes helpen u graag verder.
 

Eerste lijns samenwerking

Apotheek Lunetten maakt onderdeel uit van de eerstelijnsamenwerkingsgroep Uzes. UZES is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners: onder andere huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten. Voor de bewoners van Utrecht Zuid ontwikkelen deze zorgverleners samenhangende behandelprogramma’s en voeren deze uit binnen de wijken Lunetten en Hoograven/Tolsteeg.

https://www.gezondutrechtzuid.nl/

Heeft u een klacht?

Ondanks ons streven naar kwaliteit kan het voorkomen dat u niet of minder tevreden bent over de manier waarop u door ons bent geholpen. Neem in dat geval bij voorkeur direct contact met ons op. Er bestaat een grote kans dat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Klachtenfunctionaris

Komt u er met uw apotheker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Met uw informatie wordt vertrouwelijk om gegaan. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen en zoekt samen met u naar een oplossing.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

06 22 92 16 49

bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Onafhankelijke geschillencommissie

Wij nemen elke klacht serieus en zoeken actief naar een passende oplossing voor u. Bent u desondanks toch niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? U heeft al een gesprek gehad met de betrokken hulpverlener van de apotheek en tussenkomst van de leidinggevende heeft uw onvrede ook niet weg kunnen nemen? Dan kunt u overwegen uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Onze apotheek is aangesloten bij de KNMP-klachten en geschillenregeling. De regeling voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en bestaat uit klachtenbemiddeling en een onafhankelijke geschillencommissie.

Contactgegevens geschillencommissie Openbare Apotheek

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

088 02 29 181

info@skge.nl

www.skge.nl

Vermeld in uw schrijven duidelijk om welke vestiging het gaat.